• Basset Hund
    Basset Hund Basset Hund Information: En Basset hund er i direkte forbindelse med Blodhunden, og den har stort set en ligeså fantastisk næse og snuse evne som denne, racen blev […]